Становлення мережі активних референцних станцій ZAKPOS.

Закарпатська служба визначення положення - ZAKPOS (Transcarpathian Positioning Service) є місцевою ініціативою та проектом встановлення однорідної базової інфраструктури диференційного GNSS (DGNSS) на території Закарпатської обл. За своєю суттю це регіональна GNSS система наземного базування, що працює за європейськими стандартами [6,7], і забезпечує GNSS даними спостережень та поправками до них в реальному часі (RTK) для високоточного визначення місцеположення. Така фундаментальна інфраструктура технічно базується на мережі активних референцних GNSS станцій та відповідних лініях зв’язку. Аналогічні системи діють у багатьох країнах світу, найближчими до нас є активні мережі референцних станцій SKPOS (Словаччина), CZEPOS (Чехія), APOS (Австрія), SAPOS (Німеччина), ASG-EUPOS (Польща) тощо.

Реально робота над створенням проекту мережі референцних станцій ZAKPOS на території Закарпаття розпочалася ще під час виконання госпдоговору №0116/055-Н з Державним комітетом України по земельних ресурсах у 2006 р. [1]. Тоді був проведений аналіз сучасного стану та функціювання Європейської мережі перманентних супутникових радіонавігаційних станцій (ЕРN) та активних референцних мереж Європи. Представлено та обґрунтовано вибір критеріїв оптимізації проектування мереж перманентних супутникових радіонавігаційних станцій. Був розроблений проект оптимальної мережі активних перманентних супутникових радіонавігаційних станцій на територію Закарпаття. Обґрунтовано економічну ефективність впровадження мережі активних перманентних супутникових радіонавігаційних станцій у Закарпатті для потреб землеустрою, кадастру, геодезії тощо.

Паралельно із розробкою проекту мережі були проведені громадські обговорення щодо практичних питань побудови та функціонування референцних станцій на території Закарпаття (робочі наради у грудні 2006 р. та квітні 2007 р.), виступи на конференціях різного рівня, публікації у науково-технічних журналах [2,3,4].

Період, що передував безпосередній реалізації проекту, тривав аж до половини 2008 р., тобто майже 2.5 року. Останніх півроку (перша половина 2008 р.) було затрачено на вибір оптимального варіанту обладнання для референцних станцій та програмного забезпечення для обчислювального центру. Кількість станцій для території області – 5 - була визначеною остаточно і сумнівам не підлягала, проте деякі місця їх розташування ще потребували уточнення.

Щодо обладнання для референцних станцій, то без всяких вагань було вирішено зупинятися на такому варіанті, який би не вимагав використання комп’ютерів та, відповідно, операторів на самій станції. Передавання даних спостережень із референцної станції повинно відбуватися без втручання оператора безпосередньо у обчислювальний центр через комунікаційні лінії зв’язку. Для такого варіанту можливе коло GNSS-обладнання сильно звужувалося. Вирішено було вибрати найбільш відому фірму-виробника - Trimble Navigation Limited, а з обладнання – найсучасніші (на середину 2008 р.)  GNSS-приймачі  Trimble NetR5  та антени Zephyr Geodetic Model II.

Із мережевого програмного забезпечення реально був вибір лише від трьох виробників: Trimble Navigation Limited (Trimble networking software – GPSNet + RTKNet),  Товариство з обмеженою відповідальністю Geo++ (GNSMART Professional) та Leica Geosystems (Leica GNSS Spider Software). Якщо третій варіант відпав через конкретний вибір GNSS-обладнання на користь Trimble, то з двома іншими варіантами достатньо довго визначалися. Ми вже навіть отримали рахунки для оплати від німецької фірми Geo++. Основним аргументом на їхню користь було не тільки висока якість і широке його використання у світі, але і дещо менша ціна від аналогічного продукту від Trimble. Проте складнощі у розрахунках з цією фірмою (відсутність будь-якого представництва в Україні) заставили фактично зупинитися на програмному забезпеченні Trimble. Як показали подальші наші операції з цим програмним забезпеченням – вибір був правильний.

Друга половина 2008 р. та початок 2009 р. – це період придбання GNSS-обладнання  та програмного забезпечення і безпосереднього облаштування референцних станцій. Під облаштуванням референцної станції розуміється вибір місця та встановлення GNSS-антени, прокладання кабелю від антени до спеціальної шафи, де розміщений  GNSS-приймач з комунікаційним обладнанням, та підєднання останнього до ліній Інтернет-звязку. Оскільки до часу проходження сигналу від референцної станції до обчислювального центру ставляться надзвичайно високі вимоги (<1 c), то, зрозуміло, що вибір місць розташування станцій зумовлювався насамперед можливостями передачі інформації. З огляду на це, місцями встановлення референцних станцій стали споруди районних відділень Укртелекому у містах Мукачеве, Хусті, Рахові, Міжгірї та Великому Березному. Обчислювальний центр мережі знаходиться у м. Мукачеве. На рис. показано схематичне розташування референцних станцій ZAKPOS та аналогічних закордонних станцій.

Схема розташування референцних станцій ZAKPOS

 

Схема розташування референцних станцій ZAKPOS

Одночасно із облаштуванням референцних станцій проходив етап практичного ознайомлення із інфраструктурою роботи у режимі реального часу та перші кроки з її використання.
Результати діяльності ZAKPOS можуть використовуватися у різноманітних застосуваннях, де вимагається точність від дециметрів до 1 см в реальному часі, та точності менше 1 см у післясеансній обробці.